Henkilötietojen käsittely

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Verkkokaupan Varaosa24.fi henkilötietojen rekisterinpitäjä on LADU24 OÜ (kaupparekisteritunnus 11430577), osoite Mustamäe tee 55 Tallinna, puh. 0400470042 ja sähköposti info@Varaosa24.fi.

Millaisia henkilötietoja käsitellään
- nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
- tilattujen tuotteiden toimitusosoite;
- pankkitilin numero;
- tuotteiden ja palveluiden hinta ja maksusuorituksiin liittyvät tiedot (ostohistoria);
- asiakastuen tiedot.

Missä tarkoituksessa henkilötietoja käsitellään
Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tilattujen tavaroiden toimittamiseen.

Ostohistorian tietoja (ostopäivä, tilattu tavara, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostetuista tavaroista ja palveluista yhteenvedon laatimiseen sekä asiakkaan mieltymysten analysointiin

Pankkitilin numeroa käytetään asiakkaalle maksusuoritusten palauttamiseen.

Henkilötietoja, mm. sähköposti, puhelinnumero, asiakkaan nimi, käsitellään tavaroihin ja palveluiden tuottamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnuksia käsitellään verkkokaupan tarjoaman sähköisen palvelun tuottamiseen ja verkonkäyttötilastojen laatimiseen.

Oikeudellinen peruste
Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen noudattamisen tarkoituksessa.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu oikeudellisten velvollisuuksien hoitamisen tarkoituksessa (mm. kirjanpidon järjestäminen ja kuluttajakiistojen käsittely).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja siirretään
Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallintaa ja asiakassuhdeongelmien ratkaisemista varten.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostosoite siirretään asiakkaan valitseman kuljetuspalvelun tuottajalle. Jos tilatut tavarat toimitetaan kuriirin välityksellä, siirretään yhteystietojen lisäksi myös asiakkaan osoitetieto.

Jos verkkokaupan kirjanpito on ulkoistettu, siirretään henkilötiedot palvelun tuottajalle kirjanpitotoimien toteuttamista varten.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös tietotekniikkapalveluiden tarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietojen tallentamisen varmistamiseen.

Turvallisuus ja mahdollisuus tietojen käsittelemiseen
Henkilötietoja säilytetään Zone Media OÜ:n palvelimissa, jotka sijaitsevat EU:n jäsenmaan tai Euroopan talousalueeseen liittyneen valtion alueella. Tietoja voidaan siirtää sellaisiin valtioihin, joiden tiedonsuojelutason on Euroopan komissio arvioinut riittäväksi sekä Yhdysvaltojen yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyyn.

Mahdollisuus henkilötietojen käsittelemiseen on verkkokaupan työntekijöillä, joilla on oikeus tutustua henkilötietoihin siihen tarkoitukseen, että he voisivat ratkaista verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä asioita sekä tarjota asiakastuen palveluita.

Verkkokauppa soveltaa asianmukaisia fyysisiä, organisaatioon liittyviä ja tietoteknisiä turvatoimia suojatakseen henkilötietoja satunnaiselta tai laittomalta tuhoamiselta, hukkaamiselta, muokkaamiselta tai luvattomalta käsittelyltä ja julkistamiselta.

Henkilötietojen siirtäminen verkkokaupan henkilötietojen käsittelijöille (mm. kuljetuspalvelun tarjoajille) tapahtuu verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijän välillä solmittujen sopimusten nojalla. Henkilötietojen käsittelijät sitoutuvat varmistaan henkilötietojen käsittelyssä vaadittavien suojelutoimenpiteiden soveltamisen.

Henkilötietoihin tutustuminen ja niiden korjaaminen
Henkilötietoihin voi tutustua ja niitä voi korjata verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Kun osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, voidaan henkilötietoihin tutustua asiakastuen välityksellä.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan antamalla suostumuksella, on asiakkaalla oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa, ilmoittamalla siitä asiakastuelle sähköpostin välityksellä.

Säilyttäminen
Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan, paitsi jos tietojen säilyttäminen on tarpeen kirjanpidon hoitamiseen tai kuluttajakiistojen ratkaisemiseen.

Jos osto verkkokaupassa on suoritettu ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolmen vuoden ajan.

Maksusuorituksiin ja kuluttajakiistoihin liittyvien erimielisyyksien tapauksessa säilytetään henkilötietoja asian ratkaisemiseen tai asian vanhentumiseen saakka.

Kirjanpidon tarvitsemia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuoden ajan.

Poistaminen
Sähköpostin välityksellä lähetettyjen henkilötietojen siirtämisen pyyntöön vastataan viimeisään kuukauden kuluessa. Asiakastuki toteaa pyynnön lähettäjän henkilöllisyyden ja ilmoittaa henkilötiedot, jotka siirretään.

Siirtäminen
Sähköpostin välityksellä lähetettyyn siirtopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden sisällä. Asiakastuki toteaa henkilöllisyyden ja tiedotta siirron kattamista henkilötiedoista.

Suoramarkkinointiviestit
Sähköpostiosoitetta käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Jos asiakas ei halua suoramarkkinointiaineistoa, on painettava sähköpostin alaosassa olevaan linkkiin tai otettava yhteyttä asiakastukeen.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinoinnin tarkoituksessa (profilointi), on asiakkaalla oikeus esittää vastaväitteitä omien henkilötietojensa alustavan ja jatkuvan käsittelyn osalta, mm. suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin laatimisen suhteen minä hetkenä hyvänsä, ilmoittaen siitä asiakastuelle sähköpostiosoitteeseen info@Varaosa24.fi

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien erimielisyyksien ratkaiseminen tapahtuu asiakastuen välityksellä info@Varaosa24.fi tai soittamalla numeroon 0400470042. Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavirasto (info@aki.ee).