Varaosa24.fi käyttö- ja palautusehdot

1. Myyntiehtojen voimassaolo
1.1. Myyntiehdot ovat voimassa Varaosa24.fi -verkkokaupasta ostajan (jatkossa Kuluttaja) ja LADU24 OÜ -yrityksen (jatkossa Verkkokauppa) välillä tavaroita ja palveluita ostettaessa.

1.2. Näiden ehtojen lisäksi Varaosa24.fi -verkkokaupasta tuotteita ostettaessa syntyviä oikeudellisia suhteita säätelee Viron tasavallassa voimassa oleva velvoiteoikeuslaki (võlaõigusseadus, jatkossa VÕS), kuluttajansuojalaki (tarbijakaitseseadus, jatkossa TKS) ja muu lainsäädäntö.

1.3. Verkkokauppa Varaosa24.fi varaa itselleen oikeuden tehdä myyntiehtoihin muutoksia. Nämä muutokset esitetään verkkosivustolla Varaosa24.fi

2. Hintatiedot
2.1. Kaikki verkkokauppa Varaosa24.fi:ssä mainitut hinnat sisältävät Viron tasavallan arvonlisäveron, joka on 20 %.

2.2 Hintaan lisätään kuljetuskustannus Kuluttajan valitseman perilletoimitustavan mukaisesti. Kuluttajan väärin tilaaman tavaran palautuksen yhteydessä palautuskustannukset maksaa Kuluttaja.

2.3. Hinnat ovat voimassa tilauksen laatimisesta alkaen laaditun tilauksen eräpäivään saakka (14 päivää tilauksen laatimisesta).

2.4. Mikäli tilaus on esitetty ennen myyntiehtojen tai hintojen muuttumista, Kuluttajan ja Varaosa24.fi:n välillä syntyneisiin oikeudellisiin suhteisiin sovelletaan tilauksen laatimisen aikana voimassa olleita ehtoja.

2.5. Verkkokauppa Varaosa24.fi varaa itselleen oikeuden tehdä myyntihintoihin muutoksia. Nämä muutokset esitetään verkkosivustolla Varaosa24.fi

3. Tilauksen laatiminen
3.1. Lisää halutut tuotteet ostoskoriin.

3.2. Tilauksen laatimiseksi paina linkkiä „Ostoskoriˮ.

3.3. Valitse sitten, haluatko suorittaa tilauksen kertatilaajana vai vakioasiakkaana.

3.4. Täytä tilauksen laatimissivulla vaaditut tietokentät, valitse sinulle sopiva tuotteiden perilletoimitustapa ja paina linkkiä „Laadi tilausˮ. Sitten näytössä esitetään lasku, jonka voit maksaa mukavasti pankkilinkin kautta tai muilla maksutavoilla pankeissa oston suoritusmaassa käytössä olevalla valuutalla. Maksun suorittamisessa tarvittavat tiedot yhdessä kaikkien voimassaolevien valtionverojen ja muiden lisämaksujen kanssa löydät tilauksen vahvistamisen jälkeen sähköpostiisi lähetetystä laskusta.

3.5. Täytä tieto- ja tilauksen vahvistussivulla olevat kentät huolellisesti, sillä esitettyjen tietojen täsmällisyydestä ja oikeellisuudesta riippuu ostamiesi tuotteiden nopea ja häiriötön perilletoimitus ja myöhempi kiistojen ja valitusten ratkaiseminen.

3.6. Verkkokaupassa suoritetut tilaukset käsitellään työpäivinä ma-pe 10.00−18.00. Mikäli tilaus esitetään perjantaina kello 18.00 jälkeen, tilaus laaditaan seuraavana maanantaina.

4. Kauppasopimuksen voimaantulo
4.1. Tavaran kauppasopimuksella verkkokauppa Varaosa24.fi sitoutuu luovuttamaan Kuluttajalle olemassa olevan, valmistettavan tai verkkokauppa Varaosa24.fi:n tulevaisuudessa hankkiman Tavaran ja mahdollistamaan omistusoikeuden siirtymisen Kuluttajalle, Kuluttaja puolestaan sitoutuu maksamaan verkkokauppa Varaosa24.fi:lle Tavarasta esitetyssä laskussa mainitun summan ja ottamaan Tavaran vastaan.

4.2. Tilaukset, joita ei ole maksettu, mitätöidään 14 päivän kuluessa tilauksen laatimisesta.

4.3. Kauppasopimus astuu voimaan sen jälkeen kun Kuluttajan tekemä maksusuoritus on saapunut Verkkokaupan pankkitilille.

5. Perilletoimitus
5.1. Kauppasopimuksen voimaanastumisen jälkeen verkkokauppa Varaosa24.fi kokoaa tilauksen ja luovuttaa sen perille toimittamista varten yrityksen logistiikkakumppaneille.

5.2. Verkkokaupan kotisivulla esitetyt perilletoimituksen määräajat ovat voimassa siitä alkaen, kun tilauksen summa on saapunut Varaosa24.fi:n pankkitilille.

5.3. Viivästyksettömän perilletoimituksen varmistamiseksi tulee olla huolellinen ja tilausta laatiessa esittää perilletoimitusta koskevia tietoja kirjoittaessaan totuudenmukaiset ja voimassaolevat tiedot.

5.4. Verkkokauppa Varaosa24.fi ei vastaa tavaran perilletoimituksen viivästymisestä siinä tapauksessa, että tavara on luovutettu logistiikkakumppanille oikeaan aikaan, mutta perilletoimituksen viivästyminen johtuu seikoista, joihin verkkokauppa Varaosa24.fi ei voinut vaikuttaa tai joita se ei voinut aavistaa.

6. Palautusoikeus
6.1. Tilauksen vastaanoton jälkeen Kuluttajalla on oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta sopimuksesta syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa.

6.2. Tuote/tuotteet tulee palauttaa yhdessä täytetyn palautuskaavakkeen kanssa, palautuskaavakkeen voi ladata tästä:
PALAUTUSKAAVAKE

6.3. Palautettavan esineen kunnon heikentymisen yhteydessä Kuluttaja on vastuussa esineen käytöstä johtuvasta arvon laskusta vain siinä tapauksessa, että hän on käyttänyt esinettä muulla tavalla kuin on tarpeen esineen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseksi. Esineen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseksi Kuluttajan pitäisi käsitellä ja käyttää esinettä vain siten kuin hänen sallittaisiin tavanomaisesti myymälässä tehdä.

6.4. Tavaran palauttamiseksi tulee esittää ilmoitus Tavaran ostamisesta vetäytymisestä. Tätä koskeva kaavake on verkkokauppa Varaosa24.fi:n kotisivulla ja se tulee palauttaa täytettynä osoitteeseen info@Varaosa24.fi viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta.

6.5. Kuluttajan tulee palauttaa Tavara ilmoituksen esittämistä seuraavien 14 päivän kuluessa tai esittää todistus, että hän on mainitun ajan kuluessa luovuttanut Tavaran logistiikkayritykselle.

6.6. Verkkokauppa Varaosa24.fi suorittaa takaisinmaksun Kuluttajalle viimeistään 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen vastaanotosta.

6.7. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan palautuksen kauppiaalle 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli palautus ei ole mainitun määräajan kuluessa saapunut kauppiaalle, voi palautusmaksua viivyttää siihen päivään saakka, jona palautus saapuu kauppiaalle.

6.8. Palautettaviksi kuuluvat kaikki Kuluttajalta sopimuksen perusteella saadut maksut, muun muassa Kuluttajan käytetyn esineen perilletoimituskulut, pl. siinä tapauksessa, että Kuluttaja on selväsanaisesti valinnut yrityksen tarjoamasta kaikkein edullisimmasta esineen perilletoimitustavasta eroavan tavan eli Verkkokaupan ei tarvitse palauttaa Kuluttajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaiseen perilletoimitustapaan liittyvät kustannukset.

7. Ylivoimainen este
7.1. Verkkokauppa Varaosa24.fi ei vastaa Tilaajalle aiheutetuista vahingoista tai tavaran perilletoimituksen viivästymisestä siinä tapauksessa, että vahinko tai tavaran perilletoimituksen viivästyminen johtuu seikoista, joihin verkkokauppa Varaosa24.fi ei voinut vaikuttaa tai joita se ei voinut aavistaa.

8. Henkilötietojen käsitteleminen
8.1. Kuluttaja antaa verkkokaupassa tietoja kirjoittaessaan tätä koskevalla vahvistuksella oikeuden kerätä ja käsitellä Kuluttajan henkilötietoja (nimi, yhteyspuhelin, paketin perilletoimitus ja/tai kotiosoite, sähköpostiosoite) sekä toimittaa logistiikkakumppanille henkilötietoja tavaran perilletoimitusta varten.

8.2. Verkkokauppa Varaosa24.fi:llä on oikeus käyttää Kuluttajan koti- tai toimipaikan osoitetta mainosten ja muun tiedon toimittamiseen Kuluttajalle.

8.3. Kuluttajalla on oikeus koska tahansa kieltää henkilötietojensa kerääminen ja käyttäminen, paitsi siinä tapauksessa, että se on tarpeen sopimuksesta seuraavan vaateen perinnässä tai tavaran perille toimittamisessa.

8.4. Sähköisten henkilötietojen käyttö suorapostitukseen tapahtuu vain silloin, kun Kuluttaja on antanut siihen erillisen suostumuksensa verkkosivustolla Varaosa24.fi merkiten rastin käyttäjätilinsä säätöihin kohtaan “Haluan saada Varaosa24.fi:n erikoistarjouksia ja uutiskirjeitä”.

8.5. Suojattu tietoliikenneyhteys pankkeihin ostoista maksettaessa varmistaa Kuluttajan henkilökohtaisten pankkitunnusten turvallisuuden ja niihin ei ole likipääsyä myöskään Verkkokaupalla.

9. Valitusten esittäminen
9.1. Verkkokauppa Varaosa24.fi vastaa Kuluttajalle myydyn tavaran sopimusehtoja vastaamattomuudesta ja puutteista, jotka ilmenevät enintään kahden vuoden kuluessa siitä, kun tavara on luovutettu Kuluttajalle.

9.2. Kuluttajalla on oikeus puutteiden ilmetessä kääntyä viimeistään kahden kuukauden kuluessa verkkokauppa Varaosa24.fi puoleen esittämällä laskun, jonka perusteella tavaran osto maksettiin.

9.3. Mikäli tavarassa ilmenee puute, pyydämme lopettamaan tavaran käyttämisen.

9.4. Puutteellisen tavaran korjaamisesta tai vaihtamisesta verkkokauppa Varaosa24.fi ja Kuluttaja sopivat keskenään. Korjauskustannuksista vastaa verkkokauppa Varaosa24.fi.

9.5. Verkkokauppa Varaosa24.fi ei vastaa Kuluttajan syystä tuotteeseen aiheutuneista puutteista, jotka ovat syntyneet tuotteen vaatimuksia vastaamattoman varastoinnin tai käyttötarkoituksen vastaisen käytön tuloksena.

9.6. Tuotteen vaatimuksia vastaamattomuuden tai puutteiden ilmetessä pyydämme toimittamaan sähköpostiosoitteeseen Varaosa24.fi valituksen, johon on merkitty tilauksen esittäjän nimi, yhteyspuhelin, tilauksen numero ja tuotteen vaatimuksia vastaamattomuuden tai puutteen tarkka kuvaus.

9.7. Tuotteen vaatimuksia vastaamattomuuden tai puutteiden havaitsemista koskevan valituksen tulee olla esitetty kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tuotteen vaatimuksia vastaamattomuus tai puute havaittiin.

9.8. Kaikki valitukset käsitellään ja Kuluttajaan otetaan yhteyttä ensi tilassa, ei kuitenkaan myöhemmin kuin 14 päivän kuluessa valituksen vastaanotosta.

9.9. Kuluttajalla on oikeus vaatia verkkokauppa Varaosa24.fi:ltä ostohinnan laskemista tai sopimuksen purkamista ja vaatia rahaa takaisin, mikäli verkkokauppa Varaosa24.fi:n ei ole mahdollista korjata tai vaihtaa tavaraa, tavaran korjaaminen tai vaihtaminen epäonnistuu, verkkokauppa Varaosa24.fi ei ole poistanut tavaran puutetta kohtuullisen ajan kuluessa tai kuluttajalle on aiheutunut perustelemattomia epämukavuuksia.

10. Kuluttajan oikeus kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen
10.1. Mikäli Verkkokauppa on kieltäytynyt ratkaisemasta valitusta tai Kuluttaja ei hyväksy Verkkokaupan tarjoamaa ratkaisua ja katsoo, että hänen oikeuksiaan on rikottu tai hänen etujaan on vahingoitettu, Kuluttaja voi esittää valituksen kuluttajariitalautakunnalle Kuluttajansuojaviraston (Tarbijakaitseamet) kautta tai oikeusistuimeen. Kuluttaja voi esittää valituksen itse tai edustajan välityksellä. Kuluttajariitalautakunnan tiedot on mainittu Kuluttajansuojaviraston kotisivulla, Euroopan unionin jäsenmaissa syntyvien ongelmien ratkaisemiseksi voi kääntyä Euroopan unionin Kuluttajakeskuksen puoleen.

11. Runkojen, panttituotteiden ja panttimaksujen palautusehdot
11.1. Sellaisiin tuotteisiin kuten EGR-venttiilit, jarrusatulat, käynnistysmoottorit, generaattorit, ohjaustehostimen pumput ja -vaihteet lisätään yleensä tehtaan määrittämä panttimaksu. panttimaksu maksetaan takaisin, kun vanha runko on palautettu ja asiantuntija on vahvistanut sen, että runko on ehjä. Raha palautetaan viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun vanha runko on palautettu meille.

11.2. Jarrusatulat. Vanha jarrusatulan runko tulee palauttaa puhtaana ja ostopakkauksessa. Palautettavan rungon tulee olla kunnostuskelpoinen ja täydellinen. Runko ei saa olla hitsattu, kulunut eikä mekaanisesti vioitettu. Kaikkien reunojen ja kiinnitysten tulee olla ehjiä. Palautettavan tuotteen teknisten tietojen tulee vastata ostetun tuotteen teknisiä tietoja.

11.3. EGR-venttiilit. Vanha runko tulee palauttaa puhtaana ja ostopakkauksessa. Palautettavan rungon tulee olla kunnostuskelpoinen ja täydellinen. Runko ei saa olla hitsattu, se ei saa olla kulunut eikä mekaanisesti vioitettu. Kaikkien reunojen ja kiinnitysten tulee olla ehjiä. Palautettavan tuotteen teknisten tietojen tulee vastata ostetun tuotteen teknisiä tietoja.

11.4. Generaattorit, käynnistysmoottorit ja ilmastointikompressorit. Vanha runko tulee palauttaa puhtaana ja ostopakkauksessa. Palautettavan rungon tulee olla kunnostuskelpoinen ja täydellinen. Runko ei saa olla hapettunut, hitsattu, kulunut eikä mekaanisesti vioittunut, ts. kaikkien reunojen ja kiinnitysten tulee olla ehjiä. Käynnistysmoottorin roottoriakselin pää ei saa olla kuumentunut (sininen), akselin holkkien tulee olla ehjiä. Palautettavan tuotteen teknisten tietojen tulee vastata ostetun tuotteen teknisiä tietoja.

11.5. Ohjausvaihteet ja pumput. Vanha runko tulee palauttaa puhtaana ja ostopakkauksessa. Palautettavan rungon tulee olla kunnostuskelpoinen ja täydellinen. Runko ei saa olla hapettunut, hitsattu, kulunut eikä mekaanisesti vioittunut, ts. kaikkien reunojen ja kiinnitysten tulee olla ehjiä. Ohjausvaihteen hammastanko ei saa olla vioittunut eikä ruosteen vahingoittama. Jos ohjausvaihteessa on ehjät alkuperäiset suojakumit ja tehtaan asentamat metallihaat, ei hammastangon kuntoa tarvitse tarkastaa. Palautettavan tuotteen teknisten tietojen tulee vastata ostetun tuotteen teknisiä tietoja.